امروز : 01 اردیبهشت 1400

اهداف:

- تبیین سرفصل‌های دروس معارف اسلامی متناسب با ساحت علوم؛

- تبیین تعاملات و چالش‌های علم و دین با رویکرد تاریخی، فلسفی و دینی؛

- تبیین مفاهیم، نظریه‌ها و نظام‌های سیاسی و اقتصادی با رویکرد اسلامی.