امروز : 01 اردیبهشت 1400

بیوگرافی رئیس فعلی پژوهشگاه

دکتر محمد جواد هراتی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا است و سوابق اجرایی همچون نماینده وزیر علوم در هیأت نظارت بر تشکلهای اسلامی، معاونت اداری مالی، مدیریت گروه معارف اسلامی، عضویت در شورای انتشارات و شورای فرهنگی و سردبیری و مدیر مسئول نشریه علمی- پژوهشی در دانشگاه بوعلی سینا را بر عهده داشته است.

ایشان همچنین معاونت آموزش و پژوهش نهاد رهبری در استان همدان و عضویت در شورای راهبردی نهاد رهبری این استان را نیز برعهده داشته است. همچنین پژوهشگری معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما در تهران و کارشناس دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه علوم انسانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیگر فعالیت‌های اجرایی دکتر هراتی می‌باشد.

 تا کنون بیش از پنجاه مقاله در نشریات معتبر علمی-پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با معارف اسلامی و انقلاب اسلامی به چاپ رسیده و هشت عنوان کتاب در حوزه مربوط به معارف اسلامی و انقلاب اسلامی و از جمله کتاب درسی در حوزه انقلاب از جمله تألیفات دکتر محمدجواد هراتی است.

دکتر هراتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه‌های معارف اسلامی سراسر کشور از سوی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ پژوهشگر برگزیده دانشگاه‌های استان همدان در گروه علوم انسانی انتخاب گردیده است.