امروز : 01 اردیبهشت 1400
گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 131)

ضرورت آشنایی با جریان شناسی فکری با تأکید بر مسائل و شبهات روز

یکصد و سی و یکمین جلسه گفتگوی نوین پژوهشی با موضوع جریان شناسی فکری برگزار می گردد.

گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 131)


موضوع:

«ضرورت آشنایی با جریان شناسی فکری با تأکید بر مسائل و شبهات روز»


ارائه کننده: 

جناب آقای دکتر ابوذر رجبی

(عضو هیأت عملی دانشگاه معارف اسلامی)


زمان:  پنج شنبه  98/8/30 ساعت: 9 الی 11
مکان: قم،  بلوار جمهوری اسلامی،  نبش کوی 4، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سالن علامه طباطبایی(ره)

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم