امروز : 01 اردیبهشت 1400
 نشست مجازی «چالش‌های جمعیت و تبیین طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» را برگزار می‌کند
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی:

نشست مجازی «چالش‌های جمعیت و تبیین طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» را برگزار می‌کند

نشست مجازی «چالش‌های جمعیت و تبیین طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و با حضور اساتید گروه معارف اسلامی و سخنرانی سرکار خانم زهرا آیت اللهی برگزار می‌شود.

عامل اصلی بحران منطقه‌ علاوه بر مسائل ژئوپلوتیک، همزیستی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان شیعه و سنی است
دکتر ابراهیم متقی(بخش اول):

عامل اصلی بحران منطقه‌ علاوه بر مسائل ژئوپلوتیک، همزیستی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان شیعه و سنی است

نشست مجازی «بررسی آمریکا، بایدن و آینده سیاست مقاومت در منطقه غرب آسیا» سه‌شنبه 5 اسفند با سخنرانی دکتر ابراهیم متقی و حضور مجازی اساتید گروه معارف اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد.

نشست مجازی «تحلیلی بر انتخابات 1400»
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار می‌کند:

نشست مجازی «تحلیلی بر انتخابات 1400»

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با حضور اساتید گروه معارف اسلامی و سخنرانی دکتر حسین عبداللهی‌فر نشست مجازی «تحلیلی بر انتخابات 1400» را برگزار می‌کند.